Gekrulde Ruimte - verslag over onderzoek naar beleving van ruimte